بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته در مدیریت درمان بیماری کرونا

مهارت های مبتنی بر برنامه چندرسانه ای و استراتژی های رشد متقابل رسانه ها را پیش بینی کرد. یکپارچه سرمایه فکری را تجسم کنید.

جلسه ویدئوکنفرانسی ستاد معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشگاه های علوم پزشکی بوشهر و لرستان با هدف بررسی آخرین اقدامات مدیریت درمان بیماری کرونا در این استان ها برگزار شد.


به گزارش وبدا، در این جلسات جداگانه که با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، مدیران ارشد این معاونت و روسا و معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی بوشهر و لرستان برگزار شد، به تحلیل آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در این استان ها و ارزیابی اقدامات صورت گرفته پرداخته شد.
بنابراین گزارش، وضعیت بیمارستان های معین کرونا در استان ها و اقدامات انجام شده و نیز به اقدامات صورت گرفته در جهت مدیریت درمان بیماری در این استان ها از جمله محورهای این نشست ها بود.

حضور مقیم بیهوشی در تمامی بیمارستان های معین کرونا، راه اندازی آزمایشگاه تشخیصی و استقرار تیم مشاوره تغذیه ای برای بیماران نیز از اقدامات موثر دانشگاهها در مدیریت بیماری کرونا عنوان شد.

همچنین در این جلسات بر لزوم افزایش تست های آزمایشگاهی، راه اندازی کلینیک تنفسی با استقرار پزشک عمومی تمام وقت جهت ارائه خدمات سرپایی، تریاژ صحیح بیماران، تشکیل تیم تنفسی با محوریت پزشک متخصص و حضور پرستار با تجربه و استفاده از ظرفیت بیمارستان های نظامی و تامین اجتماعی تاکید شد.

رواط عمومی دانشگاه فردوسی

رواط عمومی دانشگاه فردوسی

وبلاگ کرونا به منظور اطلاع رسانی اتفاقات مرتبط با ویروس کرونا راه اندازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید